نرم افزار جامع اطلاعات مراکز توانبخشی
25 بازدید
محل ارائه: مرکز توانبخشی همراز ساوه
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت طراح و مدیریت
زبان : فارسی