نرم افزار جامع اطلاعات مراکز توانبخشی
45 بازدید
محل ارائه: مرکز توانبخشی همراز ساوه
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت طراح و مدیریت
زبان : فارسی