پژوهشی در آیه مودت
46 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی تطبیقی آیه مودت در منابع تفسیر اهل سنت و شیعه